Czarne Stopy odwiedza Cmentarz Rakowicki

„Nie w tym jest wart człowiek,
co przemyślał i co przeżył,
ale co zrobił dobrego na świecie”.
                            A. Kamiński
24 października nasza drużyna wyruszyła na Cmentarz Rakowicki. Razem z dowodzącą Referatem Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej hm. Agnieszką Nawrocką oraz harcerzami z Myślenic odwiedziliśmy groby druhen NS, które w ostatnich latach odeszły na wieczną wartę: hm. Danuty Bobek i hm. Zofii Sułek. Pamięć zmarłych uczciliśmy minutą ciszy i śpiewem harcerskich piosenek. Oczywiście na grobach zapłonęły też znicze. Mimo niesprzyjającej pogody (chłód, porywisty wiatr) honorowe zadanie zostało wzorowo wykonane.