Uroczystość przyznania zdobytych sprawności

Czuwaj! W 14 krakowskiej DH NS „Czarne Stopy” ważny moment. W tym tygodniu odbyła się uroczystość przyznania zdobytych sprawności harcerskich. Każdy z nas zdobył co najmniej jedną w pracy drużynowej i jedną zupełnie samodzielnie. Jesteśmy bardzo dumni z naszych osiągnięć i zmotywowani do dalszej pracy. Przy okazji rozpoczęliśmy proces zdobywania sprawności igiełki!