DZIEŃ 4 NHAL 2019 – DUCH PUSZCZY WZYWA

W czwartek harcerze wyruszyli do Puszczy Niepołomickiej, gdzie zorganizowana była dla nich gra terenowa. „Czarne Stopy” poznały podstawowe znaki patrolowe i harcerskie szyfry, rozróżniały podstawowe gatunki flory i fauny leśnej oraz zdobyły wiadomości związane z wykorzystaniem bogactw naturalnych lasu. Po wykonaniu wszystkich zadań dzielni harcerze odnaleźli SKARB! BRAWO!