3 zjazd wyborczy Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta

08.09.2019 r odbył się zjazd wyborczy Hufca ZHP Kraków – Nowa Huta. Wspólnie planujemy przyszłość naszego środowiska. Planujemy wybrać nowego komendanta/komendantkę Hufca.
Fot. Matylda Hojnor, Julian Wieczorek