SŁUŻBA BOGU I POLSCE

Harcerze 14 Krakowskiej DH NS „Czarne Stopy”nadal intensywnie pracują by stać się godnymi noszenia krzyża harcerskiego. Oto nasze ostatnie przemyślenia zebrane w pigułce. Niełatwo nam… trudne są teraz te nasze rozmowy, ale czujemy wszyscy, że zbliżamy się do ważnego momentu w naszym harcerskim życiu. Na rozluźnienie atmosfery na zbiórce dobrze się bawiliśmy przy „rysowaniu” orłów na podłodze…

PEŁNIĆ SŁUŻBĘ BOGU

Podobny obraz

KOCHAĆ I BYĆ DOBRYM

MIEĆ WIARĘ I NADZIEJĘ

BYĆ SPRAWIEDLIWYM

CENIĆ WOLNOŚĆ PRAWDĘ PIĘKNO

CENIĆ BRATERSTWO I PRZYJAŹŃ

BYĆ WIERNYM WARTOŚCIOM PRZYBLIŻAJĄCYM DO BOGA

ROZWIJAĆ SIĘ W OPARCIU O WARTOŚCI PRZYBLIŻAJĄCE DO BOGA 

PEŁNIĆ SŁUŻBĘ POLSCE

Znalezione obrazy dla zapytania święto niepodległości

UCZYĆ SIĘ O POLSCE (historia, legendy, moje miasto)

KSZTAŁCIĆ SIĘ BY BYĆ POŻYTECZNYM

PRACOWAĆ (teraz pomagać w dorosłości podjąć pracę)

WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI Z CHĘCIĄ I RADOŚCIĄ

UCZESTNICZYĆ I ZNAĆ (rozumieć) ŚWIĘTA PAŃSTWOWE

UCZESTNICZYĆ I ZNAĆ ZWYCZAJE NASZEGO REGIONU