Wigilia 2019

Wigilia to czas szczególny, kiedy uroczyście składamy sobie życzenia, ale także czas odnowy kiedy wszystko sprzyja robieniu postanowień, że chcemy być lepszymi ludźmi. Dzielimy się opłatkiem z innymi przypominając sobie, że każdy człowiek jest wartością sam w sobie. Możliwość wzięcia udziału w Wigilii harcerskiej to też jeszcze jedna szansa na wzmocnienie naszych więzi i przypomnienie sobie jakim człowiekiem chce być każdy harcerz i do jakiego ideału dąży. Było wzruszającą, przyjacielsko i pięknie.