KONIEC ROKU HARCERSKIEGO

2021-12-07…. I na Kaczeńcowej koniec roku…. Naszych harcerzy reprezentowały druhenki