HARCERZ PRAWORZĄDNY

Kolejna wizyta Funkcjonariuszy Policji w naszej szkole miała na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z posiadania, spożywania jak i rozpowszechniania substancji odurzających. Uczniowie dowiedzieli się także jak powinni zachowywać się, aby nie stać się ofiarą czyjegoś uzależnienia.