Bankier

Bankier *

 1. Wie, z jakiego banku korzystają rodzice, gdzie się znajduje i jakie usługi oferuje.
 2. Opłaciła/ił w banku lub na poczcie rachunki domowe.
 3. Poznała/ał dostępne dla siebie sposoby oszczędzania pieniędzy i przedstawiła/ił je na zbiórce zastępu.
 4. Zaoszczędziła/ił wyznaczoną kwotę pieniędzy, przeznaczając ją na wybrany przez siebie cel.

 

Bankowiec **

 1. Zebrała/ał informacje na temat ofert różnych banków – wie, jakie usługi oferują i na jakich warunkach. Wie, które banki mają oferty skierowane do młodzieży.
 2. Wie, co to jest: kredyt, pożyczka, lokata, przelew, konto bankowe.
 3. Potrafi wypłacić pieniądze z bankomatu. Potrafi korzystając z Internetu dokonać przelewu bankowego.
 4. Potrafi wypełnić druk przekazu i przelewu pocztowego, wie, jaka jest różnica między nimi.
 5. Przez okres 2 miesięcy zbierała/ał systematycznie składki w zastępie/drużynie i właściwie rozliczyła/ył je ze skarbnikiem drużyny.

 

Znawca bankowości/znawczyni bankowości ***

 1. Zna historię pieniądza i zaprezentowała/ał ją w ciekawej formie drużynie.
 2. Wie, co to jest: ROR, prowizja, stopa procentowa, kapitalizacja odsetek.
 3. Na podstawie zebranych informacji na temat ofert banków (w tym internetowych) wybrała/ał propozycję najdogodniejszą dla siebie oraz zaprezentowała/ał swój wybór drużynie i uzasadniła/ił go.
 4. Założyła/ył konto w banku i dokonała/ał na nim podstawowych operacji. Systematycznie planuje i rozlicza swoje wydatki.