Bi-Pi

Bi-Pi *

 1. Wie, co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.
 2. Wie, do jakich organizacji skautowych należy ZHP oraz jakie są ich znaki (lilia i koniczyna). Przygotowała/ał planszę do harcówki z ich symboliką.
 3. Poznała/ał życiorys gen. Roberta Baden-Powella. Podczas zbiórki zastępu przedstawiła/ił w dowolnej formie jedną z jego przygód.

 

Lilia i koniczyna **

 1. Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.
 2. Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.
 3. Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).
 4. Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny.
 5. Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

 

Znawca skautingu/znawczyni skautingu ***

 1. Zna historię skautingu – wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy.
 2. Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS).
 3. Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich.
 4. Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową – zna jej historię i obecną działalność, przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.
 5. Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.