Chwat

Chwat ***

Słowo „chwat” jest złożone z pierwszych liter następujących cech charakteru:

  • C – cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi)
  • H – hart (wytrwałość wobec przeciwności losu)
  • W – wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu)
  • A – altruizm (poświęcanie swoich talentów na rzecz innych)
  • T – tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i ducha)

Aby zdobyć tę sprawność, harcerka/harcerz zastanowić się musi, która z wymienionych cech jest jej/jego wadą. Następnie opracowuje zadania (dla każdej litery po jednym), które pomóc mogą w walce z tą słabością. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności, nie powtarzające się np. przy zdobywaniu stopnia. Kiedy już harcerka/harcerz wymyśli zadania, wybiera opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego). Informuje go, że podejmuje próbę „chwata” i zapoznaje z wybranymi zadaniami. Bardzo ważne jest, by wybrać na opiekuna osobę, która będzie umiał wspierać i motywować podopiecznego w walce ze swą słabością. Czas realizacji próby zależy od realizującej ją osoby (ale nie dłużej niż pół roku!). Kiedy osiągnie cel swoich zmagań, występuje do rady drużyny o przyznanie sprawności. Wykonanie zadań potwierdza opiekun.