Etnograf

Etnograf/etnografka ***

  1. Poznała/ał gwarę regionu, w którym mieszka lub język mniejszości, zamieszkującej na tym terenie i inne charakterystyczne elementy kultury regionu.
  2. Przedstawiła/ił swoje zbiory opowieści i pieśni ludowych oraz publikacji o działalności twórców ludowych, zespołów folklorystycznych.
  3. Na wycieczce drużyny pełniła/ił rolę przewodnika po obiektach kultury ludowej.
  4. Zaznaczyła/ył na mapie Polski regiony etnograficzne oraz scharakteryzowała/ał je.