Gawędziarz

Gawędziarz/gawędziarka **

  1. Poznała/ał legendy, opowieści ludowe i wykorzystała/ał je w swoich gawędach.
  2. Opowiedziała/ał jedną z przeczytanych w czasie próby książek, zainteresowując słuchaczy losami bohaterów.
  3. Opowiadając na ogniskach i kominkach każdą historię wzbogaciła/ał o morał, przysłowie.
  4. Opowiedziała/ał „na zamówienie” trzy gawędy: jedną na wskazany temat, jedną na podstawie zaobserwowanego wydarzenia i jedną dostosowaną do sytuacji, w której się aktualnie znalazła/znalazł.