Harce

Harcownik *

 1. Uczestniczył/a w 5 grach terenowych, przestrzegał/a zasad w nich obowiązujących.
 2. Poznał/a 10 ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, refleks, pamięć.
 3. Uczestniczył/a razem z zastępem w zawodach, turnieju, meczu lub innej formie współzawodnictwa między zastępami.
 4. Brał/a udział w INO, grze ekologicznej lub biegu patrolowym.

 

Organizator harców/organizatorka harców **

 1. Przeprowadził/a 10 gier terenowych i sportowych, ucząc młodszych zasad w nich obowiązujących.
 2. Zorganizował/a dla zastępu (drużyny) ćwiczenia z KIM-a w harcówce i w terenie.
 3. Zorganizował/a mecz, olimpiadę lub inną formę zawodów między zastępami.
 4. Prowadzi własny notatnik, zawierający zbiór gier i ćwiczeń do wykorzystania w pomieszczeniu i w terenie.

 

Mistrz harców/mistrzyni harców ***

 1. Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w czasie próby.
 2. Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP.
 3. Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, sprawdzającego znajomość technik harcerskich.
 4. Nauczył/a młodszych kilku gier i ćwiczeń do wykorzystania na zbiórkach i w szkole.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią:

 • uprawnienia animatora pedagogiki zabawy „Klanza”
 • uprawnienia sędziego INO