Samarytańskie

Higienista/higienistka *

 1. Założył/a opatrunek, nakleił/a plaster z opatrunkiem, zabandażował/a kończynę, wykorzystał/a w opatrywaniu chustę trójkątną.
 2. Zabezpieczył/a się przed przeziębieniem, odmrożeniem.
 3. Zaradził/a w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, niewielkiego oparzenia, krwotoku z nosa, ukąszenia przez pszczołę lub osę.
 4. Zmierzył/a temperaturę, wie jaka jest prawidłowa temperatura ciała.
 5. Poznał/a alarmowe numery telefonów. Wie, kiedy i w jaki sposób należy z nich korzystać.

 

Sanitariusz/sanitariuszka **

 1. Poznał/a zasady kompletowania apteczki. Skompletował/a apteczkę osobistą.
 2. Prawidłowo postąpił/a w przypadku:
  • krwotoku (np. z kończyny), stłuczenia, zaprószenia oka, omdlenia
  • konieczności unieruchomienia kończyny
  • konieczności udrożnienia górnych dróg oddechowych
 3. Pełnił/a służbę samarytańską na wycieczce, biwaku lub obozie.
 4. Prawidłowo sprawdził tętno.

 

Ratownik/ratowniczka ***

 1. Skompletował/a torbę pierwszej pomocy dla drużyny na rajd, wycieczkę lub biwak.
 2. Zaradził/a w przypadku zatrucia pokarmowego (substancjami chemicznymi, grzybami, zepsutą żywnością).
 3. Zaradził/a w przypadku utraty przytomności. Ułożył/a poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.
 4. Umie zorganizować transport chorego. Zastosował/a różne sposoby nasobnego przenoszenia rannych. Kierując patrolem noszowym, pokonał(a) kilka przeszkód (zejście do dołu, podejście pod górę, pokonanie ogrodzenia).
 5. Brał/a udział w zawodach w ratownictwie lub ratowniczej grze terenowej. Pełnił/a służbę w ambulatorium obozowym lub podczas dużej imprezy terenowej, opiekował/a się chorym.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią odznaki „Ratownik Medyczny ZHP”.