Historyk rodzinny

Historyk rodzinny **

  1. Poznała/ał historię swojej rodziny, wykonała/ał wykaz ważnych rodzinnych dat.
  2. Uporządkowała/ał album rodzinny, opisała/ał zdjęcia, ułożyła/ał je chronologicznie.
  3. Odtworzyła/ył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkowała/ał dokumentację i pamiątki rodzinne (świadectwa, dyplomy, listy, pamiątki.
  4. Prowadziła/ił kronikę rodziny, zapisała/ał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiadów przeprowadzonych ze starszymi członkami, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.
  5. Współorganizowała/ał i uczestniczyła/ył w rodzinnej wycieczce do miejsc dla rodziny ważnych (np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczyli członkowie rodziny).