Hodowca

Hodowca … **

np. królików, gołębi, rybek, drobiu itd.

  1. Przeczytała/ał literaturę dotyczącą hodowli wybranych zwierząt.
  2. Przygotowała/ał dla swoich zwierząt pomieszczenia i utrzymuje je w stałej czystości.
  3. Zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu wyhodowane przez siebie zwierzęta, opowiedziała/ał o ich zwyczajach, sposobach żywienia i zapobiegania chorobom.
  4. Zwraca uwagę osobom, które źle odnoszą się do zwierząt i ptaków.