Instrumentalne

Grajek **

 1. Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.
 2. Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.
 3. Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.
 4. Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

 

Muzyk/muzyczka ***

 1. Zagrał kilka melodii na wybranym instrumencie.
 2. Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory.
 3. Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery.
 4. Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.

 

Artysta/artystka (sprawność mistrzowska)

 1. Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski.
 2. Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.
 3. Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.
 4. Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.
 5. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.