Językowe

Językoznawca *

 1. Wyraża się poprawnie, nauczył/a się umiejętnie korzystać ze słowników języka polskiego i poprawnej polszczyzny.
 2. Nauczył/a się podstawowych zwrotów grzecznościowych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
 3. W wybranym przez siebie języku obcym nauczył/a się podstawowego słownictwa związanego z harcerstwem (co najmniej 20 słówek).
 4. Uczy się systematycznie wybranego języka obcego.

 

Tłumacz/tłumaczka **

 1. Pogłębił/a w czasie próby znajomość języka obcego.
 2. Przetłumaczył/a na język polski kilka gier skautowych.
 3. Napisał/a słowniczek o tematyce harcerskiej, zawierający ok. 100 słówek w języku, którego się uczy.
 4. Uczestnicząc w spotkaniu skautowym, pomagał/a innym porozumieć się w języku, którego się uczy.

 

Poliglota/poliglotka ***

 1. Potrafi porozumieć się w podstawowych sprawach w co najmniej dwóch językach obcych i tłumaczyć rozmowę z wybranego języka.
 2. Przetłumaczył/a artykuły o tematyce skautowej, upowszechniając ich treść w swoim środowisku.
 3. Nauczył/a młodszych kilku zwrotów obcojęzycznych.
 4. Zaoferował swoją służbę jako tłumacz podczas spotkania skautowego organizowanego przez szczep, hufiec lub chorągiew.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią certyfikaty językowe.