Kolekcjoner

Kolekcjoner/kolekcjonerka ***

  1. Posiada własne zbiory.
  2. Opracowała/ał system katalogowania własnych zbiorów i posługuje się nim, uzupełniając swoją kolekcję.
  3. Skompletowała/ał biblioteczkę specjalistyczną i utrzymuje kontakty z innymi kolekcjonerami o podobnym hobby.
  4. Zorganizowała/ał wystawę swoich eksponatów.