Komputerowiec

Komputerowiec *

 1. Wykonał/a podstawowe czynności na komputerze:
  • napisał/a tekst w edytorze tekstu
  • korzystając z arkusza kalkulacyjnego, wykonał/a prosty arkusz realizujący podstawowe operacje ] np. sumowanie komórek
  • napisał/a i wysłał/a wiadomość pocztą elektroniczną
 2. Zebrał/a biblioteczkę informatyczną i przygotował/a do wykorzystania w drużynie.
 3. Znalazł/a podstawowe informacje w Internecie z dziedziny jego/ją interesującej.
 4. Zainstalował/a w komputerze nowy program komputerowy i skonfigurował/a go do własnych potrzeb.
 5. Obsługując komputer, przestrzega obowiązujących zasad higieny pracy.

 

Znawca komputerów/znawczyni komputerów **

 1. Wskazał/a najlepsze modele monitorów, skanerów, drukarek, modemów oraz innych podzespołów komputerowych w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika, uzasadnił/a swój wybór. Systematycznie czyta prasę komputerową.
 2. Korzystając z instrukcji zainstalował/a w komputerze i właściwie skonfigurował/a dodatkowy sprzęt: kartę muzyczną, dysk twardy, CD-ROM, skaner.
 3. Zaradził/a w kilku przypadkach awarii sprzętu komputerowego.
 4. Zaprezentował/a młodszym harcerzom budowę i zasadę działania komputera oraz innych urządzeń: drukarki, skanera, modemu.
 5. Poznaje dowolny język programowania, wykorzystując nabyte umiejętności napisał/a prostą aplikację.

 

Informatyk ***

 1. Przedstawił/a młodszym harcerzom rolę i perspektywy rozwoju informatyki we współczesnym świecie. Zorganizował/a w drużynie (szczepie) zajęcia wprowadzające w tajniki informatyki.
 2. Poznał/a co najmniej jeden język programowania, uczy się następnego, wykorzystał/a nabyte umiejętności do opracowania aplikacji na użytek drużyny, szczepu, hufca.
 3. Poznał/a podstawowe rodzaje licencji na oprogramowanie komputerowe, promuje stosowanie legalnych programów.
 4. Samodzielnie złożył/a komputer i właściwie go skonfigurował/a (na poziomie BIOS-u i systemu operacyjnego).
 5. Pełni stałą służbę opartą na wiedzy informatycznej, np. administrator stron www (hufca, szczepu, drużyny), serwisant sprzętu komputerowego w komendzie hufca itp.

 

Funkcję sprawności mistrzowskich pełni zdobycie specjalistycznych certyfikatów.