Koniczynka skautowa

KOLORY
Złota koniczyna na jasnoniebieskim tle symbolizuje słońce na niebie świecące na wszystkie dzieci na świecie; tak jak słońce na niebie świeci dla wszystkich ludzi, tak i ruch skautowy jest dostępny dla wszystkich dziewcząt na świecie
KRĄG
dążenie do doskonałości, wspólnota skautów
TRZY LISTKI
potrójna służba, ślubowana w Przyrzeczeniu: Bogu, ludziom i Ojczyźnie
DWIE GWIAZDKI
Prawo i Przyrzeczenie Skautowe
IGŁA KOMPASU
ma zawsze wskazywać skautowi dobrą drogę
PODSTAWA ŁODYŻKI
płomień miłości do bliźniego

Koniczynka skautowa jest noszona w Polsce przez harcerki na lewej kieszeni munduru.