Krzyż harcerski

HISTORIA
  • Zaprojektowany w 1912r. przez ks. Kazimierza Lutosławskiego
  • Wzorowany na krzyżu Virtuti Militari
WIENIEC
  • dębowy ? symbol męstwa i dzielności
  • laurowy ? symbol zwycięstwa
WĘZEŁ NA WIEŃCU
ma przypominać o spełnieniu codziennie dobrego uczynku
ZIARNA PIASKU
symbolizują:

  • Liczną rodzinę harcerską
  • Trudności w harcerskim życiu
ZAWOŁANIE ?CZUWAJ?
harcerskie pozdrowienie, dawniej wzywane przez rycerzy stojących na warcie. Dziś ma przypominać o stałej gotowości harcerza do służby
OKRĄG
symbol doskonałości, do której dąży harcerz
PROMIENIE
oznaczają dążenie harcerstwa do promieniowania na cały świat wartościami, radością, dobrem; także pogoda ducha
LILIJKA
czystość, cnota, wskazuje drogę harcerzom
GWIAZDKI NA RAMIONACH LILIJKI
symbol oczu harcerza obserwujących świat

Krzyż Harcerski noszą harcerze po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego, na sercu, 2 cm nad lewą kieszenią munduru.