Łącznościowe

Goniec *

 1. Wskazał/a drogę do urzędów i ważnych miejsc w swojej miejscowości.
 2. Dostarczył/a list lub ustną wiadomość do adresata w wyznaczonym terminie.
 3. Nadał/a na poczcie: list polecony, telegram, przekaz pieniężny, paczkę.
 4. Bezbłędnie przekazał/a meldunek w czasie gry terenowej, posługując się wybranymi sposobami łączności.
 5. Odebrał/a i wysłał/a wiadomość pocztą internetową.

 

Łącznik/łączniczka **

 1. Znalazł/a w książce telefonicznej lub w Internecie adres i numer telefonu każdej instytucji, dysponując tylko jej nazwą.
 2. Obsługując centralkę telefoniczną, utrzymał/a łączność w terenie.
 3. Wykonał/a przyrząd do sygnalizacji w terenie, nadając i odbierając za jego pomocą depeszę napisaną alfabetem morse’a.
 4. Opracował/a własny szyfr dla zastępu (drużyny).

 

Zwiadowca ***

 1. W nieznanym terenie podszedł/podeszła wskazany obiekt w sposób niedostrzeżony.
 2. Przeprowadził/a zwiad, sporządzając szczegółowy raport zawierający opis wykonanych zadań i zaobserwowanych zdarzeń.
 3. Nawiązał/a łączność za pomocą radia CB, przekazał/a informacje zdobyte podczas zwiadu.
 4. Przeprowadził/a w zastępie (drużynie) szkolenie z łączności.
 5. Wie, jakie są zasady i sposoby przekazu i gromadzenia poufnych informacji (np. danych osobowych), szczególnie w Internecie.