Leśnik

Leśnik ***

  1. Obserwowała/ał życie lasu o świcie, o zmierzchu i w nocy. Wytropiła/ił zwierzę, umie wskazać jego legowisko (norę, gniazdo), rozpoznaje jego głos, zna jego zwyczaje.
  2. Odbyła/ył z leśniczym obchód lasu, wykazała/ał się znajomością drzew i umiejętnością rozpoznawania ich wieku.
  3. Zorganizowała/ał dla młodszych zwiad do lasu pokazując bogactwo lasu.
  4. Uczestniczyła/ył w pracach leśnych – np. w szkółce, przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych, sadzeniu drzew.
  5. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi. Wskazała/ał zagrożenia występujące w polskich lasach dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.