Lider zdrowia

Lider zdrowia ***

  1. Włącza do swojego postępowania jak najwięcej elementów zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, higiena nauki i pracy, walka ze stresem, uprawianie sportu itp.).
  2. Wskazała/ał rówieśnikom korzyści płynące ze zdrowego trybu życia.
  3. Zorganizowała/ał i przeprowadziła/ił wraz z drużyną akcję promującą zdrowy tryb życia.
  4. Potrafi wymienić metody i ośrodki leczenia uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków.
  5. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat uzależnień, nikotynizmu, alkoholizmu oraz narkotyków w codziennym postępowaniu i kontaktach z innymi ludźmi.