Lilijka skautowa

BIEL
czystość
PURPURA
kolor królewski
KRĄG
dążenie do doskonałości
WĘZEŁ PŁASKI
jedność, braterstwo, wspólnota harcerzy
DWIE GWIAZDKI
Prawo i Przyrzeczenie Skautowe
TRZY CZĘŚCI LILIJKI
potrójna służba, ślubowana w Przyrzeczeniu: Bogu, ludziom i Ojczyźnie
IGŁA KOMPASU
ma zawsze wskazywać skautowi dobrą drogę

Lilijka skautowa jest noszona w Polsce przez harcerzy na lewej kieszeni munduru.