Miłośnik architektury

Miłośnik architektury/miłośniczka architektury **

  1. Rozpoznaje 6 podstawowych nowożytnych stylów w architekturze. Odwiedziła/ił budowle charakterystyczne dla tych stylów w swojej okolicy. Wyniki zwiadu zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu.
  2. Zorganizowała/ał wyprawę do ciekawego obiektu, opowiadając o cechach charakterystycznych tej budowli, jej stylu i historii.
  3. Zorganizowała/ał zbiórkę poświęconą znanym polskim architektom.
  4. Zaprojektowała/ał rozmieszczenie mebli i wystroju swojego pokoju.

 

Architekt ***

  1. Umie opowiedzieć o prekursorach poszczególnych stylów w architekturze.
  2. Wykonała/ał rejestr lub przewodnik po ciekawych budynkach nowoczesnych i zabytkowych w swojej miejscowości lub gminie.
  3. Zorganizowała/ał wyprawę ( zastępu lub drużyny) do innej miejscowości w celu zwiedzenia ciekawych budynków. Przygotowała/ał wystawę fotograficzną lub inną formę prezentacji, reklamującą ciekawe rozwiązania architektoniczne, które mogłyby być zastosowane na tym terenie.
  4. Pomogła/pomógł innym harcerkom/ harcerzom w rozplanowaniu ich pokoi.
  5. Zaprojektowała/ał wygląd i rozmieszczenie namiotów, urządzeń obozowych na obozie drużyny. Swój projekt przedstawił do akceptacji na radzie drużyny.