Młody makler

Młody makler ***

 1. Wie, co oznaczają pojęcia: akcja, dywidenda, obligacja, rodzaje obligacji i które są notowane na giełdzie.
 2. Wie co to jest system WARSET.
 3. Zna podstawowe indeksy na giełdzie warszawskiej, ich specyfikę i potrafi podać nazwy pięciu kolejnych spółek z największym udziałem w dwóch podstawowych indeksach (WIG 20, TECHWIG).
 4. Potrafi krótko przedstawić rodzaje portfeli inwestycyjnych zarządzania aktywami, ich budowę oraz stopy zwrotu od początku roku podane przez trzy najlepsze w tej dziedzinie domy maklerskie.
 5. Przez miesiąc śledziła/ił notowania na giełdzie wybranej spółki, oceniła/il szanse opłacalności inwestycji w jej akcje i przedstawiła/ił je na zbiórce drużyny.
 6. Przeprowadziła/ił w drużynie grę „Giełda”.

 

Makler (sprawność mistrzowska)

 1. Wie, co oznaczają pojęcia: futures, warrant, opcja.
 2. Systematycznie czyta informacje prasowe oraz korzysta z informacji w Internecie na tematy giełdowe.
 3. Poznała/ał techniki gry na giełdzie, wybrał/a/ najlepszą dla siebie.
 4. Zna wszystkie typy zleceń oraz ich dodatkowe warunki, potrafi dokładnie wyjaśnić specyfikę zleceń z limitem aktywacji.
 5. Zna wszystkie instrumenty finansowe notowane na giełdzie warszawskiej.
 6. Potrafi podać nazwy głównych indeksów giełd światowych.
 7. Otworzyła/ył własne konto w domu maklerskim, złożyła/ył zlecenie. Doświadczenia przedstawiła/ił na zbiórce drużyny.