Młody pracownik

Młody pracownik ***

  1. Zna różne techniki określania predyspozycji zawodowych. Dokonała/ał samooceny i określiła/ił swoje predyspozycje zawodowe.
  2. Zapoznała/ał się z ofertami rynku pracy w wybranej przez niego dziedzinie. Wie, jakie są oczekiwania potencjalnego pracodawcy.
  3. Przedstawiła/ił drużynie techniki autoprezentacji przydatne przy rozmowach z pracodawcą.
  4. Zorganizował szkolenie dla członków zastępu z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych.
  5. Zorganizowała/ał w drużynie „Harcerskie pośrednictwo pracy”.

 

Przewodnik po rynku pracy/przewodniczka po rynku pracy (sprawność mistrzowska)

  1. Systematycznie prowadzi szkolenia dla swojego środowiska harcerskiego /klasy na temat przygotowania do podjęcia pierwszej pracy.
  2. Współpracuje z lokalnym Urzędem Pracy w celu aktualizowania bazy ofert pracy i systematycznego przedstawiania jej w hufcu (np. gazetka, tablica ogłoszeń).
  3. Opracowała/ał młodzieżowy poradnik dotyczący przygotowania podjęcia pierwszej pracy.
  4. Zapoznała/ał się z możliwościami podejmowania przez młodzież pracy za granicą, wie, jakie firmy zajmują się tym. Przedstawiła/ił propozycje w hufcu.