Młody wyborca

Młody wyborca ***

  1. Wyraziła/ił i uzasadniła/ił swoje zdanie na temat udziału harcerzy i harcerek w samorządności szkolnej.
  2. Potrafiła/ił określić, w jaki sposób jego zastęp i zastępowy uczestniczą w samorządnym realizowaniu zadań w drużynie.
  3. Wzięła/wziął udział w tworzeniu programu wyborczego do samorządu szkolnego.
  4. Zapoznała/ał się z podstawowymi zasadami wyborczymi w Polsce, wie, jakie wybory odbywają się w naszym kraju i co to jest referendum.

 

Wyborca (sprawność mistrzowska)

  1. Wyraziła/ił i uzasadniła/ił swoje zdanie na temat udziału obywateli w formach demokratycznego sprawowania władzy samorządowej i państwowej. Zna istotę społeczeństwa obywatelskiego.
  2. Potrafi wskazać, na czym polega samorządność drużyny w realizacji zadań.
  3. Prześledziła/ił programy partii politycznych w Polsce, zwracając uwagę na główne problemy społeczne, na które one odpowiadają. Zapoznała/ał się z układami sił partyjnych w Niemczech, Anglii i Francji oraz w innych, budzących zainteresowanie, krajach.
  4. Wzięła/wziął udział w wyborach do samorządu uczniowskiego lub władz samorządowych i państwowych.
  5. Rozumie mechanizmy sprawowania władzy w państwie demokratycznym, rolę wyborów i zasadę pomocniczości państwa.