Obozowe

Sobieradek obozowy *

 1. Rozbił/a samodzielnie mały namiot.
 2. Uczestniczył/a w budowie urządzeń namiotowych, posługując się sprzętem pionierskim.
 3. Samodzielnie wykonał/a przedmiot przydatny na obozie, np. kosz na śmieci, wieszak, tablicę rozkazów.
 4. Rozpalił/a ogień w bezpiecznym miejscu i zatarł/a dokładnie ślady po zakończeniu ogniska.

 

Technik obozowy **

 1. Umiejętnie posługiwał/a się zakonserwowanym przez siebie sprzętem pionierskim przy budowie urządzeń namiotowych.
 2. Zbudował/a urządzenie obozowe własnego pomysłu, stosując węzły i gwoździe odpowiedniej wielkości.
 3. Wraz z zastępem rozstawiał/a namioty różnego typu i wielkości.
 4. Po zakończeniu obozu wraz z zastępem składał/a namioty przygotowując je do złożenia w magazynie (suszył/a, naprawiał/a, talkował/a).

 

Wyga obozowy ***

 1. Uczestniczył/a w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny.
 2. Kierował/a rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty.
 3. Zapoznał/a się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych.
 4. Budował/a urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę.
 5. Brał/a udział w kwaterce obozowej.