Ognik

Ognik *

 1. Zapoznała/ał się z rolą odkrycia i poskromienia ognia, o szkodach i stratach wyrządzanych przez nieumiejętne obchodzenie się z nim.
 2. Pod opieką następowej/ego ułożyła/ył ognisko i rozpaliła/ił je.
 3. Pełniła/ił funkcję strażnika ognia.
 4. Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.
 5. Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed zamoknięciem.

 

Strażnik ognia/strażniczka ognia **

 1. Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.
 2. Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.
 3. Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.
 4. Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.
 5. Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.

 

Mistrz ognisk/mistrzyni ognisk ***

 1. Nauczyła/ył się rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedziała/ał się, czym się charakteryzują i w jaki sposób się palą.
 2. Wygłosiła/ił gawędę na temat ognia i zasad zachowania się przy ognisku harcerskim.
 3. Przygotowała/ał strażników ognia do pełnienia obowiązków przy ognisku.
 4. Poznała/ał różne rodzaje stosów ogniskowych, nauczyła/ył się układać je.
 5. Nauczyła/ył się rozpalać ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych(wiatr, deszcz, śnieg).