Opiekun chorych

Opiekun chorych/opiekunka chorych **

  1. Opiekowała/ał się chorym w domu lub na obozie. Wykonywała/ał następujące czynności:
    • sprzątała/ał w pomieszczeniu, w którym przebywał chory
    • ścieliła/ił łóżko i zmieniała/ał pościel
    • podawała/ał posiłki i lekarstwa według zaleceń lekarza
  2. Przygotowała/ał dietetyczny posiłek odpowiedni do rodzaju choroby osoby, którą się opiekowała/ał.
  3. Pomogła/pomógł chorej osobie w załatwieniu spraw osobistych, np. przekazując wiadomości do szkoły lub pracy, robiąc zakupy.
  4. Zorganizowała/ał choremu rozrywkę, starając się ulżyć jego dolegliwościom.