Organizator nauki

Organizator nauki/organizatorka nauki *

 1. Opracowała/ał tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniła/ił w nim wszystko, czym się zajmuje w poszczególne dni (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, obowiązki domowe, czas odpoczynku).
 2. Zorganizowała/ał sobie miejsce do nauki w domu (pokój, oświetlenie, ustawienie krzesła itp.).
 3. Przedstawiła/ił kolegom zestaw ćwiczeń odprężających, stosowanych podczas przerw.
 4. Dowiedziała/ał się, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i na jakich zasadach można brać udział w szkole, okolicznych klubach lub domach kultury i przedstawiła/ał to na zbiórce zastępu. Zrobiła/ił mapkę okolicy lub dzielnicy, z informacją gdzie odbywają się jakieś zajęcia pozalekcyjne.
 5. Dowiedziała/ał się, jakie czasopisma popularno-naukowe są dostępne na rynku, zastanowiła/ał się, które są przeznaczone dla niego, przeczytała/ał jeden wybrany numer i zaprezentowała/ał zastępowi najciekawszy artykuł w dowolnej formie, zwracając uwagę na różne możliwości poszerzania wiedzy.

 

Organizator czasu **

 1. Planując swój czas korzysta z kalendarza i terminarza.
 2. Przedstawiła/ił zastępowi różne propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu i zorganizowała/ał wybraną przez zastęp propozycję wspólnego spędzenia czasu poza zbiórką.
 3. Przeprowadziła/ił sondę wśród uczniów klasy, szkoły na temat spędzania wolnego czasu dzieci, z wynikami sondy zapoznała/ał drużynę.
 4. Zna zasady gospodarowania czasem.

 

Planista ***

 1. Zorganizowała/ał dla drużyny udział w wybranym przedsięwzięciu pozaharcerskim.
 2. Współorganizowała/ał biwak drużyny, brała/ał udział w podziale zadań, była/był odpowiedzialna/ny za kilka z nich (np. lista zakupów, dojazdy, zamówienie autokaru).
 3. Sporządziła/ał plan, program i preliminarz wybranego przedsięwzięcia dla drużyny.
 4. Zaplanowała/ał kilka ciekawych propozycji do planu pracy drużyny, propozycje przedstawiła/ał Radzie Drużyny, a po zatwierdzeniu uczestniczyła/ył w ich realizacji.