Plastyk

Plastyk/plastyczka *

 1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 5 rodzajów).
 2. Wykonała/ał ilustrację do kroniki i plakat reklamowy.
 3. Rozpoznała/ał wskazane dzieła rzeźby i malarstwa polskiego.
 4. Wykonała/ał ozdobę do harcówki lub totem obozowy.

 

Dekorator/dekoratorka **

 1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 10 rodzajów)
 2. Rozpoznała/ał różne style w malarstwie w naturze i na fotografiach.
 3. Przygotowała/ał dekorację wybranej sali wg projektu.
 4. Wymieniła/ił filmy z najciekawszymi jej/jego zdaniem scenografiami.
 5. Przedstawiła/ił zaprojektowane przez siebie urządzenie pokoju, harcówki, namiotu, świetlicy obozowej.

 

Scenograf/scenografka ***

 1. Poznała/ał zasady projektowania kostiumów i dekoracji.
 2. Opracowała/ał scenografię do przedstawienia w sali i w plenerze, opracowała/ał rzuty do scenografii.
 3. Zorganizowała/ał wykonanie oraz pokierowała/ał zespołami wykonującymi dekorację wystawy lub innej imprezy kulturalnej w swoim środowisku.
 4. Wykonała/ał detal scenograficzny wykorzystując różne materiały.
 5. Przygotowała/ał młodszych do zdobycia sprawności „plastyka” lub „dekoratora”.