Pływackie

Młody pływak/młoda pływaczka *

 1. Przepłynął/przepłynęła 100 m, w tym połowę na plecach.
 2. Wytrzymał/a pod wodą 20 sekund.
 3. Nauczył/a się prawidłowo zakładać kamizelkę ratunkową.
 4. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli.

 

Pływak/pływaczka **

 1. Przepłynął/przepłynęła 200 m, w tym połowę na plecach.
 2. Skoczył/a do wody z wysokości co najmniej 1 m i przepłynął/przepłynęła pod lustrem wody 10 m.
 3. Wyciągnął/wyciągnęła przedmiot znajdujący się 1,5 m pod wodą.
 4. Nauczył/a młodszych zakładania kamizelki ratunkowej i podawania koła ratunkowego.
 5. Poznał/a zasady bezpieczeństwa i higieny kąpieli oraz ratowania tonącego.

 

Pływak doskonały/pływaczka doskonała ***

 1. Przepłynął/przepłynęła 400 m (dziewczęta) i 600 m (chłopcy) w wodzie stojącej, lub 800 m (dziewczęta) i 1000 m (chłopcy) z prądem co najmniej dwoma stylami.
 2. Przepłynął/przepłynęła pod wodą 15 metrów.
 3. Uczestniczył/a w wyznaczaniu kąpieliska zgodnie z przepisami.
 4. Zademonstrował/a w wodzie sposób ratowania tonącego.

 

Funkcje sprawności mistrzowskich pełnia uprawnienia Młodszego Ratownika WOPR Ratownika WOPR, Specjalna karta pływacka. Funkcję sprawności mistrzowskich pełnią sportowe klasy mistrzowskie, uprawnienia trenera i instruktora danej dyscypliny sportu.