Poszukiwacz nieznanego świata

Poszukiwacz nieznanego świata **

  1. Dowiedziała/ał się, gdzie w najbliższej okolicy mieszkają osoby niepełnosprawne.
  2. Nawiązała/ał kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym(rówieśnikiem), dowiedziała/ał się, na czym polega jego niepełnosprawność.
  3. Zaprosiła/ił zaprzyjaźnionego niepełnosprawnego kolegę na zbiórkę.
  4. W dowolnej formie pomagała/ał niepełnosprawnemu- koleżance/ koledze.
  5. Poznała/ał kilka zwrotów grzecznościowych w języku migowym.

 

Odkrywca nieznanego świata ***

  1. Poznała/ał system pomocy społecznej w swojej gminie, odnalazła/odnalazł instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne.
  2. Wraz z zastępem przeprowadziła/ił zwiad po swojej miejscowości, odnalazł miejsca trudne do pokonania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Przedstawiła/ił projekt ich likwidacji.
  3. Przygotowała/ał i przeprowadziła/ił kilka gier i zabaw na zbiórce zastępu, w której brały udział również dzieci niepełnosprawne.
  4. Przeprowadziła/ił krótką rozmowę w języku migowym, poznała/ał technikę posługiwania się alfabetem Braille’a.
  5. Brała/ał udział w kweście ulicznej, sprzedaży cegiełek lub innej akcji zbierania pieniędzy na cele społeczne.