Przyjaciel książki

Przyjaciel książki *

 1. Systematycznie czyta książki i zgromadziła/ił własną biblioteczkę ulubionych pozycji.
 2. Samodzielnie wykonała/ał kilka zakładek do swoich książek.
 3. Brała/brał udział w konkursie czytelniczym organizowanym w szkole lub drużynie.
 4. Wykonała/ał drobne naprawy introligatorskie kilku książek, pełniąc dyżur w bibliotece szkolnej lub publicznej.

 

Bibliotekarz/bibliotekarka **

 1. Prowadziła/ił w czasie próby bibliotekę drużyny (szczepu) lub obozu.
 2. W czasie dyżurów w bibliotece szkolnej lub publicznej sprawnie posługiwała/ał się katalogiem książek. Przygotowała/ał dla instruktora lub harcerza materiały przydatne do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na określony temat.
 3. Zorganizowała/ał wieczór literacki lub kiermasz książki w drużynie, szkole, w domu kultury.
 4. Zorganizowała/ał w szczepie lub w swojej szkole kiermasz używanych podręczników.

 

Bibliofil ***

 1. Zgromadziła/ił własny księgozbiór i prowadzi jego katalog rzeczowy.
 2. Wykonała/ał ekslibris do biblioteki domowej, szkolnej lub publicznej.
 3. Urządziła/ił w drużynie wystawę ciekawych książek, prezentując na niej także własne zbiory.
 4. Urządziła/ił w szkole lub szczepie wieczór wspólnego czytania wybranej książki.
 5. Nawiązała/ał kontakt z najbliższym antykwariatem, poznał sposoby gromadzenia i przechowywania starodruków.