Pszczelarz

Pszczelarz ***

  1. Od wiosny do jesieni pracowała/ał w pasiece i prowadziła/ił notatnik swoich czynności.
  2. Nauczyła/ył się zabezpieczać pszczoły przed zimą.
  3. Potrafi postępować w przypadku użądlenia przez owady.
  4. Opowiedziała/ał na zbiórce o właściwościach leczniczych produktów wytwarzanych przez pszczoły.
  5. Urządziła/ił w harcówce, szkole lub w gminie wystawę wydawnictw dotyczących pszczelarstwa i produktów wytworzonych przez pszczoły.