Recytator

Recytator/recytatorka *

 1. Uczestniczyła/ył w pracach koła żywego słowa lub konkursie recytatorskim.
 2. Zaprezentowała/ał utwory swoich ulubionych autorów na zbiórce zastępu.
 3. Umiejętnie zinterpretowała/ał nieznany sobie utwór, dobierając barwę głosu, modulację, tempo i rytm.
 4. Uczestniczyła/ył w przygotowaniu wieczoru poezji, prezentując na nim swoje ulubione utwory.

 

Aktor/aktorka **

 1. Opowiedziała/ał na zbiórce o swoich ulubionych aktorach i ich największych rolach.
 2. Przygotowała/ał kostium i rekwizyty, charakteryzując się do wybranej roli i zagrała/ał ją w trakcie przedstawienia w szkole lub drużynie.
 3. Uczęszcza na kółko teatralne lub wzięła /wziął udział w przedstawieniu przygotowanym przez drużynę.
 4. Zaprezentowała/ał się w różnych formach na scenie, np. monolog, dialog, pantomima.

 

Reżyser ***

 1. Skompletowała/ał literaturę, materiały repertuarowe i recenzje nt. widowisk scenicznych.
 2. Opracowała/ał reżyserię wybranej przez siebie sztuki lub programu, planując: wykorzystanie sceny, zagospodarowanie planu, ruch sceniczny, ustalając próby, miejsce muzyki i tańca w przedstawieniu oraz oczekiwania wobec scenografa.
 3. Przygotowała/ał do wystawienia sztukę lalkową, program kabaretowy lub montaż literacki.
 4. Zna nazwiska słynnych reżyserów polskich i światowych. Zaprezentowała/ał sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu lub drużyny.