Robinson

Robinson **

  1. Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
  2. W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.), zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.
  3. Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
  4. Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.