Roty Przyrzeczenia Harcerskiego i redakcje Prawa Harcerskiego

Roty Przyrzeczenia Harcerskiego i redakcje Prawa Harcerskiego obowiązujące na mocy podjętych przez władze harcerskie uchwał, decyzji, instrukcji w latach 1914–1995.

Ślubowanie Skautowe (1911)

Ślubuję:

 1. wierność ojczyźnie,
 2. gotowość w każdej chwili niesienia pomocy innym,
 3. posłuszeństwo Prawu Skautowemu.

Prawo Skautowe (1911)

 1. Na słowie skauta można polegać jak na Zawiszy.
 2. Skaut jest wierny Ojczyźnie (…).
 3. Skaut jest obowiązany być pożytecznym i pomagać innym.
 4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta.
 5. Skaut jest rycerski (…).
 6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.
 7. Skaut jest karny i posłuszny (…).
 8. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu.
 9. Skaut jest oszczędny.

Przyrzeczenie Skautowe (1 marca 1914)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść chętną pomoc bliźnim; być posłusznym (posłuszną) prawu skautowemu. (Pierwsza oficjalna redakcja Przyrzeczenia Skautowego. )

Prawo Skautowe (1 marca 1914)

 1. Na słowie skauta polegaj jak na Zawiszy.
 2. Skaut służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
 3. Skaut jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Skaut w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego skauta.
 5. Skaut postępuje po rycersku.
 6. Skaut miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Skaut jest karny, posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Skaut jest zawsze pogodny.
 9. Skaut jest oszczędny i ofiarny.
 10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (10 sierpnia 1919)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1919)

 1. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 2. Harcerz służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (1-2 kwietnia 1932)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1932)

 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Ślubowanie Szarych Szeregów (1 listopada 1939)

Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach; tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia.

Przyrzeczenie Harcerskie, tzw. Lubelskie (5 marca 1945)

Przyrzekam uroczyście całym swoim życiem dążyć do budowy Niepodległej, Demokratycznej i Sprawiedliwej Polski, pracować dla dobra powszechnego, postępować zawsze szlachetnie i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. Tak mi dopomóż Bóg.

Prawo Harcerskie (1945)

 1. Harcerz służy Polsce Demokratycznej i spełnia dla niej sumiennie swoje obowiązki.
 2. Harcerz miłuje wolność i sprawiedliwość, broni prawa do nich każdego człowieka.
 3. Harcerz czci pracę, szanuje ludzi pracy i uczy się od nich.
 4. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 5. Harcerz mówi prawdę i dotrzymuje słowa.
 6. Harcerz jest karny, opanowany i pogodny.
 7. Harcerz jest odważny.
 8. Harcerz jest uczynny i ofiarny.
 9. Harcerz jest oszczędny i gospodarny.
 10. Harcerz jest szlachetny w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (7 czerwca 1947)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu (Dobru Najwyższemu) i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
wersja dla niewierzących:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Dobru Najwyższemu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1947)

 1. Harcerz służy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny, pracą buduje lepszy świat.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku, miłuje wolność i sprawiedliwość.
 6. Harcerz jest przyjacielem przyrody i stara się ją poznać.
 7. Harcerz kocha i szanuje swój dom rodzinny.
 8. Harcerz jest karny, opanowany, pogodny.
 9. Harcerz jest gospodarny, oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i czynach, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych i walczy z nałogami.

Przyrzeczenie Harcerskie (10 marca 1957)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce Ludowej, walczyć o prawdę i sprawiedliwość społeczną, nieść chętną pomoc każdemu człowiekowi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1957)

 1. Harcerz służy Polsce i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest sprawiedliwy, w każdym szanuje człowieka i staje w obronie krzywdzonych.
 4. Harcerz jest przyjacielem tych, co zmieniają świat na lepsze, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz chętnie pomaga rodzicom, dba o dom rodzinny szanuje starszych.
 6. Harcerz jest pożyteczny i gospodarny, dba o dobro społeczne.
 7. Harcerz jest pracowity i wytrwały, w życiu stawia sobie wielkie cele.
 8. Harcerz jest karny i odważny, z uśmiechem pokonuje trudności.
 9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
 10. Harcerz jest szlachetny w słowach i czynach. Nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (3–5 kwietnia 1964, III Walny Zjazd ZHP, utrzymane w mocy przez VII Zjazd ZHP w 1981 r.)

Przyrzekam całym życiem służyć Tobie, Ojczyzno, być wiernym sprawie socjalizmu, walczyć o pokój i szczęście ludzi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1964)

 1. Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Harcerz chce zmieniać świat na lepszy, jest zawsze z tymi, co walczą o wolność i równość ludzi.
 3. Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy.
 4. Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie.
 5. Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie.
 6. Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą.
 7. Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom.
 8. Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne.
 9. Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice.
 10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (28–31 marca 1989, IX/XXVI Zjazd ZHP)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, chętnie pomagać każdemu człowiekowi, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1989)

 1. Harcerz służy Polsce i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Harcerz chce zmieniać siebie i świat na lepsze.
 3. Harcerz stara się rozumieć siebie, rozwija swoje zdolności i zamiłowania.
 4. Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie.
 5. Harcerz myśli samodzielnie i działa skutecznie.
 6. Harcerz jest uczciwy, dzielny i odpowiedzialny, można na niego liczyć.
 7. Harcerz jest życzliwy, uczynny i opiekuńczy.
 8. Harcerz jest gospodarny, szanuje pracę własną i innych.
 9. Harcerz poznaje i chroni przyrodę.
 10. Harcerz dba o sprawność i zdrowie, nie ulega nałogom, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych, nie próbuje narkotyków.

Przyrzeczenie Harcerskie (6–9 grudnia 1990, XXVIII Zjazd ZHP)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.
lub do wyboru przez składającego Przyrzeczenie:
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1990)

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Przyrzeczenie Harcerskie (10 czerwca 1995, Nadzwyczajny XXX Zjazd ZHP)

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie (1995)

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.