Rzecznik drużyny

Rzecznik drużyny/rzeczniczka drużyny ***

  1. Poznała/ał podstawowe wiadomości dotyczące przekazu informacji, dowiedziała/ał się jak informacja powinna być sformułowana.
  2. Zredagowała/ał kilka ogłoszeń.
  3. Zredagowała/ał i wykonała/ał ogłoszenie o obozie drużyny, powiesiła je w szkole i harcówce.
  4. Napisała/ał artykuł o drużynie do pisma wychodzącego w mieście(gminie, powiecie).
  5. Systematycznie pisze artykuły o drużynie do gazetki hufca lub gazetki szkolnej.

 

Rzecznik harcerstwa (sprawność mistrzowska)

  1. Przeczytała/ał 3 pozycje książkowe dotyczące przekazywania informacji.
  2. Poznała/ał specyfikę strony internetowej ZHP, śledziła/ił na bieżąco informacje dotyczące ZHP.
  3. Napisała/ał artykuł do lokalnej gazety o przebiegu dowolnego przedsięwzięcia hufca, chorągwi.
  4. Zaprosiła/ił lokalnych dziennikarzy i opiekowała/ał się nimi w czasie imprezy hufca.
  5. Ukończyła/ył warsztaty dziennikarskie. Uczestniczy w pracach zespołu promocji i informacji w hufcu lub w chorągwi.