Sportowe

Sportowiec *

 1. Interesuje się wybraną dyscypliną sportu i popularyzuje ją, wymienił/a nazwiska swoich ulubionych sportowców.
 2. Codziennie wykonuje poranną gimnastykę.
 3. Zademonstrował/a swój zestaw ćwiczeń treningowych.
 4. Zorganizował/a spotkanie z zawodnikiem lub trenerem swojej dyscypliny albo zaprezentował/a film o życiu sportowców.

 

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do zdobywania następujących sprawności [nazwa sprawności] np.:

Piłkarz, narciarz **

 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu.
 2. Zademonstrował/a swoje umiejętności w uprawianej dyscyplinie sportu.
 3. Zorganizował/a dla harcerzy zajęcia zapoznające z uprawianą dyscypliną sportu (pokazy, zawody, naukę zasad i techniki itd.).
 4. Uczestniczył/a kilkakrotnie w zawodach sportowych, zawsze przestrzegając zasady fair play.
 5. Stara się systematycznie poprawiać swoje wyniki.

 

Olimpijczyk ***

 1. Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem.
 2. Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki.
 3. Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie).
 4. Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.