Sprawność młody Europejczyk

Młody Europejczyk/młoda Europejka *

 1. Dowiedziała/ał się, kim był Robert Schuman, co to jest Unia Europejska.
 2. Przygotowała/ał do harcówki mapę Polski z zaznaczonymi sąsiadami naszego kraju.
 3. Przygotowała/ał dla zastępu konkurs na najlepszy plakat o Europie.
 4. Zna symbole jednoczącej się Europy. Wykonała/ał flagę europejską do harcówki.

 

Europejczyk/Europejka **

 1. Dowiedziała/ał się, czym była Deklaracja Schumana i jakie miała znaczenie w pokojowym jednoczeniu kontynentu
 2. Umie wymienić kraje należące do Unii Europejskiej.
 3. Przygotowała/ał dla drużyny kwiz o Europie, jego pytania dotyczyły krajów, stolic, głównych rzek i najbardziej znanych zabytków.
 4. Poznała/ał hymn Unii Europejskiej. Na zbiórce nauczyła/ył innych go śpiewać.
 5. Poznała/ał główne instytucje zjednoczonej Europy.

 

Obywatel Europy/obywatelka Europy ***

 1. Poznała/ał główne etapy tworzenia się Unii Europejskiej. Potrafiła/ił wymienić założycieli zjednoczonej Europy. Dowiedziała/ał się jaki mieli wkład w integrowanie Europy.
 2. Poznała/ał instytucje europejskie oraz ich kompetencje. Przygotowała/ał do harcówki planszę przedstawiającą te instytucje.
 3. Dowiedziała/ał się, czym jest obywatelstwo europejskiej i jakie płyną z niego korzyści.
 4. Rozumie proces integracji Polski z instytucjami europejskimi.
 5. Przygotowała/ał dla drużyny debatę nad przyszłością Europy.

 

Znawca Europy/znawczyni Europy (sprawność mistrzowska)

 1. Poznała/ał wkład polskich myślicieli w proces jednoczenia Europy.
 2. Poznała/ał historię integracji europejskiej. Rozumie różne podejścia do przyszłości Europy.
 3. Dowiedziała/ał się, jaka jest procedura podejmowania decyzji w UE oraz jaka jest waga polskiego głosu.
 4. Przygotowała/ał warsztaty na temat integracji europejskiej lub zagadnienia szczegółowego dla wybranej grupy.
 5. Dowiedziała/ał się, jakie instytucje oraz organizacje w Polsce zajmują się tematyką integracji europejskiej. Zgłosiła/ił się do współpracy z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej.
 6. Poznała/ał sposoby pozyskiwania funduszy europejskich, np. program „Młodzież”, programy dla studentów.