Terenoznawcze

Obserwator/obserwatorka *

 1. Wyznaczył/a strony świata za pomocą busoli, słońca, gwiazd i drzew.
 2. Poruszał/a się bezszelestnie po pomieszczeniu zamkniętym i w terenie, czołgając się i maskując swoją obecność.
 3. Rozpoznał/a w lesie ślady ludzi, zwierząt i pojazdów.
 4. Uczestniczył/a w biegu terenowym poruszając się według znaków patrolowych.
 5. Zapamiętał/a przebytą drogę w terenie leśnym i w mieście, wrócił/a nią samodzielnie bez błądzenia.

 

Terenoznawca **

 1. Ocenił/a prawidłowo odległość od wyznaczonego punktu wykorzystując zasady określania odległości w terenie.
 2. Dokonał/a pomiaru niedostępnych obiektów w terenie: wysokości drzewa, szerokości rzeki.
 3. Trafił/a do wyznaczonego miejsca w nieznanym terenie na podstawie szkicu lub mapy.
 4. Poprowadził/a patrol w terenie posługując się busolą i bezbłędnie docierając do miejsca oznaczonego na mapie.
 5. Wytypował/a w nowym terenie miejsce na biwak drużyny, rozplanowując jego rozbicie.

 

Topograf ***

 1. Wyznaczył/a strony świata według przedmiotów terenowych w nocy i w dzień oraz wg słońca i zegarka.
 2. Trafił/a według mapy do odległego o kilka kilometrów obiektu, wykonując w czasie marszu szkic drogi z zastosowaniem właściwej skali.
 3. Naniósł/naniosła na powiększony przez siebie wycinek mapy lub planu miasta uzyskane w czasie zwiadu terenowego informacje o znajdujących się tam ważnych obiektach.
 4. Uzyskał/a informacje o ważnych obiektach w nieznanym terenie, korzystając z możliwości Internetu i naniósł/naniosła je na przygotowywany dla potrzeb drużyny fragment planu miasta.
 5. Przeszkolił/a młodszych w zakresie znajomości znaków patrolowych i topograficznych.

 

Kartograf (sprawność mistrzowska)

 1. Wykonał/a z pamięci szkic sytuacyjny terenu.
 2. Dokonał/a pomiaru terenu nadającego się na urządzenie obozu lub dziecięcego placu zabaw. Wykonał/a dokładny plan.
 3. Wykreślił/a mapę wybranego terenu (zaktualizował starą mapę) na potrzeby obozu, gry terenowej, rajdu itp.
 4. Przygotował/a trasę imprezy na orientację i biegu terenowego z przeszkodami.
 5. Przeprowadził/a w drużynie (szczepie) szkolenie z zakresu terenoznawstwa.
 6. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.