Wartownik

Wartownik/wartowniczka **

  1. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.
  2. Pełniła/ił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 w dzień.
  3. Pełniła/ił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
  4. Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).
  5. Brała/ał udział w przynajmniej 5 grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

 

Dowódca warty ***

  1. Zdobyła/ył sprawność wartownika.
  2. Pełniła/ił funkcję dowódcy wart (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała/ał budową wartowni obozowej.
  3. Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała/ał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
  4. Zorganizowała/ał co najmniej 5 gier doskonalących czujność, spostrzegawczość.
  5. Opiekowała/ał się harcerką/harcerzem zdobywającym sprawność wartownika.