Znawca musztry

Znawca musztry/znawczyni musztry **

  1. Zapoznała/ał się z regulaminem musztry.
  2. Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.
  3. Przeprowadziła/ił zajęcia z musztry z zastępem lub drużyną.
  4. Brała/ał udział pokazie musztry zastępu, drużyny lub obozu.

 

Mistrz musztry/mistrzyni musztry ***

  1. Poznała/ał regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego, przestrzega go.
  2. Przygotowała/ał drużynę do uroczystości na placu, ucząc musztry i dopilnowując regulaminowego umundurowania.
  3. Przeprowadziła/ił pokaz musztry drużyny.
  4. Przeprowadziła/ił szkolenie zastępowych z zakresu musztry.