Znawca obrzędów

Znawca obrzędów i obyczajów drużyny/znawczyni obrzędów i obyczajów drużyny *

  1. Poznała/ał znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy.
  2. Poznała/ał historię swojej drużyny.
  3. Dotarła/ał do kroniki lub kronik drużyny, przeczytała/ał je.
  4. Przeprowadziła/ił wywiad z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie. Pozyskane informacje przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.
  5. Poznała/ał harcerskie piosenki znane w drużynie, nauczyła/ył się ich.

 

Znawca zwyczajów i tradycji harcerstwa **

  1. Wie, jak powstała pieśń „Wszystko, co nasze” i od kiedy jest ona hymnem ZHP.
  2. Wie, skąd wywodzi się tradycja pozdrowienia „Czuwaj” i co oznacza to pozdrowienie. Przygotowała/ał krótka gawędę dla zastępu na ten temat.
  3. Poznała/ał harcerskie zwyczaje związane z ogniskiem, napisała/ał artykuł do gazetki hufca (drużyny, szkoły) o tych zwyczajach.
  4. Zna pieśni obrzędowe ZHP: „Bratnie słowo”, „Płonie ognisko” i nauczyła/ył „początkującego” harcerza tych pieśni.
  5. Zorganizowała/ał przedsięwzięcie dotyczące zwyczajów ZHP (dla harcerzy albo dla społeczności lokalnej, dzieci w szkole).